Rozwód i separacja (podstawowa wiedza prawna)

Dla kogo?

Szkolenie dla rodziców stojących przed rozstaniem lub w trakcie rozwodu/separacji, którzy chcą się właściwie przygotować, w sposób kompleksowy opanować wiedzę i tajniki prawne, które każdy rozwodzący się rodzic powinien poznać. Wiedza ta może zapobiec wielu błędom, uspokoić i uświadomić, co warto a czego nie warto robić i jak się do tego przygotować.

Im więcej wiemy, tym jesteśmy lepiej przygotowani i spokojniejsi. Nasz prawnik (o ile go mamy) nie jest w stanie nas wdrożyć we wszystkie meandry spraw rozwodowych i separacyjnych, dlatego zanim zdecydujecie się wejść na tę drogę lub jeśli już na niej jesteście, ale macie wiele pytań, warto poznać podstawowe KWESTIE PRAWNE związane z rozwodem czy separacją. Świadomość co Was czeka, znajomość prawa da Wam upragniony spokój, pozwoli osiągnąć równowagę i z pewnością ułatwi przejść przez ten trudny okres w życiu. Każdemu rozwodnikowi polecamy te kompendium wiedzy w formie szkolenia.

PROGRAM zawiera podstawowe zagadnienia:

 • orzeczenie ROZWODU bez orzekania o winie i z orzeczeniem o winie
 • orzeczenie SEPARACJI bez orzekania o winie i z orzeczeniem o winie – podobieństwa i różnice,
 • dowody w sprawie: świadkowie, dokumenty, sposoby pozyskiwania dowodów przez Sąd na wniosek,
 • co powinien zawierać pozew o rozwód i pozew o separację,
 • rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej  – wspólna władza, ustalenie miejsca zamieszkania, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • formy kontroli wykonywania władzy rodzicielskiej – kurator, asystent, obowiązek terapii rodzinnej, obowiązek rozwoju kompetencji rodzicielskich – szkoła dla rodziców,
 • ustanowienie rodziny zastępczej w ramach sprawy o rozwód/separację
 • przemoc domowa a wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygniecie  przedmiocie kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • uregulowanie kontaktów pod kontrolą: kurator, osoba trzecia, psycholog, terapia systemowa rodzica i dziecka,
 • badania OZSS oraz przez biegłego psychologa i psychiatrę,
 • przemoc w rodzinie a orzeczenie o sposobie kontaktowania się i wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • wykonywanie kontaktów – egzekucja kontaktów,
 • przesłanki wydania orzeczenia zagrożenie ukaraniem grzywną,
 • przesłanki ukarania grzywną rodzica nie realizującego kontaktów w sposób prawidłowy,
 • rozstrzygniecie w przedmiocie wysokości alimentów na dzieci – usprawiedliwione potrzeby a potrzeby indywidualne, możliwości zarobkowe i ich wykorzystywanie – sposób orzekania,
 • dowody: dokumenty, faktury, zaświadczenia, zeznania świadków,
 • zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • rozstrzygnięcie w przedmiocie alimentów na współmałżonka po rozwodzie,
 • zabezpieczenie środków do życia dla współmałżonka w czasie postępowania o rozwód lub separację,
 • rozstrzygniecie w przedmiocie wspólnego zamieszkiwania – podział fizyczny lokalu, eksmisja, eksmisja w ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • koszty postępowania, sposób rozdzielenia kosztów w przypadku orzeczenia o winie i odstawieniu od orzekania o winie, koszty zastępstwa procesowego, zwrot części kosztów w przypadku odstąpienia od orzekania o winie,

Zapisz się

Jesteś zainteresowany? Zgłoś chęć udziału, a otrzymasz szczegółowe terminy i koszt. Przejdź do:

Prowadząca:


Patrycja Walczyńska-Skrzypiec

adwokatka, mediatorka, specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedurze Niebieskiej Karty, prawie cywilnym i spadkowym, a także prawie karnym i upadłości konsumenckiej

Szkolenia i warsztaty

Śledź nas na Facebook