Polityka prywatności Fundacji DZIECI INDYGO

Fundacja DZIECI INDYGO prowadząc serwis internetowy ma na celu szerzenie wiedzy na rzecz dzieci wśród rodzin i całego społeczeństwa.

Prowadząc serwis internetowy Fundacja gromadzi następujące dane osobowe użytkowników tego serwisu:

  • dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji na szkolenia, kursy, warsztaty konferencje,  webinary,  wydarzenia edukacyjne itp. ( w zakresie i w celu określonym w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez użytkownika)
  • dane osób kontaktujących się z Fundacją telefonicznie, poprzez e-mail – w zakresie i w celu niezbędnym do odpowiedzi na pytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się z Fundacją.
  • dane osobowe subskrybentów newsletterów z serwisów Fundacji – w zakresie i w celu określonym w formularzu zamówienia newslettera.
  • dane osobowe osób wspierających Fundację– w zakresie i w celu określonym w formularzach, wypełnianych przy deklarowaniu przez użytkownika udzielenia Fundacji odpowiedniego wsparcia.

Korzystając z naszego serwisu www.dzieci-indygo.org, udostępniasz swoje dane, w tym: adres IP Twojego urządzenia oraz inne dane pozyskiwane na podstawie plików cookies.

Korzystając z formularza zgłoszeniowego na oferowane przez Fundację DZIECI INDYGO kursy, szkolenia i warsztaty itd. udostępniasz swoje dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres mailowy, a także numer telefonu.

Administratorem tych danych jest Fundcja DZIECI INDYGO, Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa, KRS: 0000900207, NIP: 5252863766, Tel.: +48 668 461 252, fundacja@dzieci-indygo.org.

Twoje dane osobowe są gromadzone, aby umożliwić korzystanie z serwisu Fundacji DZIECI INDYGO: dopasowywać wyświetlane komunikaty, treści i reklamy do potrzeb osób korzystających z działalności Fundacji, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną. Są one pozyskiwane w sposób automatyczny i warunkują uruchomienie serwisu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Dzieci Indygo jako fundacji działającej na rzecz promocji, edukacji i wsparcia rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ładu społecznego i właściwych postaw społecznych.

W szczególności ma to na celu kierowanie do rodziców i specjalistów aktualnej i rzetelnej wiedzy o  ochronie praw dziecka, praw rodziny, wolności i praw człowieka.

Podstawą gromadzonych danych w ramach usługi szkoleniowej jest również obowiązek prawny rejestrowania sprzedaży oraz opodatkowania jej na podstawie przepisów wyrażonych w ustawie o rachunkowości oraz obowiązujących w Polsce przepisach podatkowych (ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku od osób prawnych oraz ustawa od osób fizycznych).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda,  zawsze zostaniesz o tym poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć, zażądać wglądu do udzielanych informacji – kierując prośbę na adres administratora- wysyłając e-mail na odpowiedni adres e-mail (podany w miejscu pozyskiwania danych osobowych użytkownika, w razie braku takiego wskazania e-mail z wycofaniem zgody należy wysłać na adres ogólny Fundacji: fundacja@dzieci-indygo.org  z zaznaczeniem w tytule: „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”).

Dane osobowe, zgromadzone w ramach serwisu informacyjnego, przetwarzane są również przez służby prawne Fundacji, biuro rachunkowe dokonujące rozliczeń Fundacji oraz służby techniczne zapewniające obsługę serwera.

Fundacja DZIECI INDYGO przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych  przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Dla celów statystycznych i archiwalnych przechowujemy Twoje dane przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Natomiast dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. Jeśli przetwarzanie danych dokonywane byłoby w ramach realizacji umowy, dane przetwarzane będą w okresie 10 lat od zakończenia realizacji umowy.

Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Serwisy Fundacji korzystają z wtyczki społecznościowej Facebook.com, Twitter.com, Instagram.com.  Informacje w zakresie ochrony prywatności związane z korzystaniem z wtyczki Facebook.com dostępne są w zasadach prywatności serwisu Facebook, Twitter, Instagram.

Fundacja DZIECI INDYGO nie podejmuje decyzji w odniesieniu do odbiorców publikowanych komunikatów w sposób zautomatyzowany.

Jeśli uznasz, że sposób, w jaki Twoje dane są przetwarzane, narusza Twoje prawa, możesz zgłosić ten fakt Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Akceptuję, przejdź do serwisu” jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane.

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom. O wszystkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej polityki prywatności na tej podstronie.