która rozkwita wciąż na nowo"
"DZIECI SĄ NADZIEJĄ
JPII
brakuje nieba"
"TAM GDZIE NIE MA DZIECI
Algernon Charles Swinburne
KTÓRA ROZKWITA
WCIĄŻ NA NOWO"
"DZIECI SĄ NADZIEJĄ,
JPII

O fundacji

Celem fundacji jest działalność na rzecz promocji, edukacji i wsparcia rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ładu społecznego i właściwych postaw społecznych.
Fundacja podejmuje działania i upowszechnia wiedzę o ochronie praw dziecka, praw rodziny, wolności i praw człowieka. Dąży do niesienia pomocy dzieciom, rodzinom w sytuacjach kryzysowych, ochrony dzieci przed krzywdzeniem poprzez promocję zdrowia, świadomego rodzicielstwa oraz wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej prawa, pedagogiki, psychologii.
Zależy nam na budowaniu właściwych postaw społeczeństwa obywatelskiego na rzecz przyszłych pokoleń, wzmacniania środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci, członków rodzin i całych społeczeństw.

Skąd nazwa?

Obecny świat potrzebuje zmian, dzieci i ich prawa nadal nie zawsze są respektowane. Dorośli oraz różne instytucje nie biorą pod uwagę woli i praw dzieci, nadużywają władzy wobec dzieci, bywa, że nie działają „w najlepiej pojętym interesie dzieci”. Prawa rodziców czasem są lepiej chronione niż prawa dzieci, a w sferze polityki interesy i potrzeby emocjonalne dzieci są na ogół lekceważone na korzyść żądań innych, bardziej wpływowych grup społecznych.

Mówienie o prawach dzieci jest bardzo ważne, ponieważ obdarzanie dziecka prawami stanowi wyraz naszego szacunku dla jego osoby, uznania, że zasługuje na podmiotowe traktowanie. Gdy odmawiamy komuś praw, tym samym narażamy go na niebezpieczeństwo potraktowania przedmiotowo.

Tak samo jak my, „dzieci indygo” chcą zmienić sposób myślenia wśród społeczeństwa. Sądzimy, że większy dostęp do profesjonalnych szkoleń i warsztatów podnoszących świadomość rodziców oraz specjalistów wspierających rodziny pozwoli zrealizować te dążenia. Nie reprezentujemy żadnego ruchu (jak np. New Age), z którym kojarzy się to pojęcie. Naszym celem jest szerzenie wiedzy na tematy tak bardzo potrzebne zabieganym rodzicom, odpowiadanie na wątpliwości i wolę poszerzania wiedzy i świadomości. Zamierzamy skupiać w swoim gronie ekspertów i naukowców różnych powiązanych ze sobą dziedzin, między innymi psychologów, pedagogów czy prawników.

Samo pojęcie „dzieci indygo” pochodzi od koloru aury tych wyjątkowych dzieci, które jako dorosłe zaczynają zmieniać świat. Dowody naukowe nie potwierdzają istnienia „dzieci indygo”, jednak jest sporo teorii, które wskazują, że niezwykła moc bijąca od tych istot, może pomóc nam wszystkim sprawić, by świat stał się lepszym miejscem.

Stąd jako metafora, powstała nazwa naszej fundacji „DZIECI INDYGO”, której celem jest poprawa świata, by stał się lepszy dla obecnych i przyszłych pokoleń.